คลินิกทันตกรรมราชเทวีสเตชั่น

จัดฟันโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

 

ราคาจัดฟัน

ราคาฟอกสีฟัน

 

อัตราค่ารักษา

 

ตรวจฟัน (Oral exam without X-ray) ฟรี
เอ็กซเรย์ฟัน (Periapical film) 150
เอ็กซเรย์จัดฟันฟิลม์ใหญ่ 500
ขูดหินปูน (Cleaning and Scaling) 600-1000
   
อุดฟัน (Filling)  
อุดชั่วคราว 300
อุดฟันด้วยอมัลกัม/ด้าน 500
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน/ด้าน 600
 
ปิดผิวหน้าฟันวัสดุสีเหมือนฟัน ชนิดพลาสติก 3500
ปิดผิวหน้าฟัน (Indirect Composite Veneer) 4500
ปิดผิวหน้าฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 7500
   
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน พลาสติก อินเลย์ 4500
อุดฟันด้วยสีเหมือนฟัน เซรามิก 7500
   
ฟอกสีฟันที่บ้าน

3900

ฟอกสีฟันด้วยระบบแสง Cool-light 4300
ฟอสีฟันด้วยเลเซอร์ ฟรีขูดหินปูน 6900-
ปิดช่องว่างฟันหน้าเสริมช่วงห่างให้ชิด ช่องละ 1500-2000
   
ทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontic treatment)  
พิมพ์ปากทำแบบศึกษา 500
จัดฟันโดยเครื่องมือติดแน่น 35000-40000
Retainer (ต่อชิ้น) 2000
เผือกกันสบฟัน 2000 / ชิ้น
   
การรักษาคลองรากฟัน (Endodontic)  
ฟันหน้า 2500-4000
ฟันกรามน้อย 4000-5000
ฟันกราม 6000-8000
ดึงประสาทฟัน 500
   
รากฟันเทียม รวมครอบฟัน 48000-60000
   
ทันตกรรมสำหรับเด็ก  
ถอนฟันน้ำนม 250-300
เคลือบฟลูออไรด์ 400
เคลือบร่องฟัน ซี่ละ 400
ดัดเส้นปราสาทที่โพรงประสาทฟัน 800-1500
รักษารากฟัน 1200-2000
ครอบฟันสแตนเลส 1500-2000
อุดชั่วคราว 200
   
ศัยกรรมช่องปาก (Oral surgery)  
ถอนฟันหน้า 500-800
ถอนฟันกราม  600-1000
ผ่าฟันคุดอย่างง่าย 1500-2000
ผ่าฟันคุด(มีการตัดกระดูก) 1500-3500
   
ทันตกรรมประดิษฐ์-ใส่ฟัน (Prosthodontic)  
ฟันปลอมฐานพลาสติก 2000-6000
ฟันปลอมโลหะ 5000-8000
ฟันปลอมครึ่งปาก 5000-6000
ฟันปลอมทั้งปาก 10000-12000
   
เดือยฟัน 3000-3500
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะ ธรรมดา 7000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะผสมทอง 10000
ครอบฟันพอร์ซเลน ฐานโลหะทอง 13000
   
ครอบฟันโลหะ ธรรมดา 7000
ครอบฟันโลหะผสมทอง 9000
ครอบฟันทอง 13000-20000
ครอบฟันสีเหมือนฟันเซรามิกล้วน 10000-13000
ครอบชั่วคราว 1500
รื้อครอบฟันต่อซี่ 500
เติมฟัน 500
   
โรคเหงือก  
root planing 1000-1500 / ด้าน
   
ศัลย์ปริทันต์ (periodontic treatment)  
ขูดและเกลารากฟันทั้งปาก 4000-6000
ผ่าตัดตกแต่งเหงือก 3000
ขูดรากฟันโดยการผ่าตัด ครั้งละ 3000


กลับสู่หน้าหลัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคาจัดฟัน-ฟอกสีฟัน