คลินิกทันตกรรมราชเทวีสเตชั่น

จัดฟันโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทาง

 

จัดฟัน-ดัดฟัน

จัดฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง


ทีมงานทันตแพทย์

ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน

Dr.Kamolsak Jiraratanachodkul : Orthodontist
Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

Master's Degree in Orthodontics, Prince of Songkla UniversityDr. Wandetch Wachiraserichai : Orthodontist
Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

Master's Degree in Orthodontics, Mahidol University

 

Dr.Peeraya Ratanawongpiboon : Orthodontist
Doctor of Dental Surgery , Srinakarinwirot University

Master's Degree in Orthodontics, Chiangmai Universityทันตแพทย์เฉพาะรากเทียม และศัลยกรรม

Dr.Thanarin Sujipong : Oral Surgeon / Implant Dentist
Doctor of Dental SurgeryFaculty of Dentistry ,
Prince of Songkla University

Certificate in Oral and Maxillofacial Surgery,Chulalongkorn Universityทันตแพทย์เฉพาะทางครอบฟัน และฟันปลอม

Dr.Panita Ritthaporn : Prosthodontist / Cosmetic Dentist
Doctor of Dental Surgery (Honor), Faculty of Dentistry,
Mahidol University

Master of Science in Dentistry (Prosthodontics), Mahidol University

 

Dr.Arunee Tiraseriwat : Prosthodontist / Implant and Cosmetic Dentist
Doctor of Dental Surgery (Honor), Faculty of Dentistry, Mahidol University

Master of Science in Dentistry (Prosthodontics), Mahidol Universityทันตแพทย์เฉพาะทางโรคเหงือก

Dr.Usa Sajapala : Periodontist
Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry ,
Prince of Songkla University

Graduate Diploma of Clinical Science in Periodontic Dentistry, Pramongkut Hospitalทันตแพทย์เฉพาะทางอุดฟัน และบูรณะฟัน

Dr.Laddawan Panicharoen : Operative and Cosmetic Dentist
Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry ,
Prince of Songkla University

Graduate Diploma of Clinical Science in Operative Dentistry, Mahidol Universityทันตแพทย์เฉพาะทางรักษารากฟัน

Dr.Surapun Sikume : Endodontist
Doctor of Dental Surgery , Chulalongkorn University

Graduate Diploma of Clinical Science in Endodontics, Mahidol Universityทันตแพทย์ทั่วไป

Dr.Piboon Yingampol : General Dentist
Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry ,Prince of Songkla University

 

Dr.Sumalee Petchjan : General Dentist
Doctor of Dental Surgery, Faculty of Dentistry ,Khon Kaen University

กลับสู่หน้าหลัก