คลีนิคจัดฟัน
คลินิกทันตกรรม คลินิคจัดฟัน-คลินิคดัดฟัน โดยทีมทัันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน


การจัดฟัน หรือ การดัดฟันการจัดฟัน หรือ การดัดฟัน เป็นการแก้ไขความผิดปกติที่เกิดจากการเรียงตัวของฟัน เช่น ฟันที่มีลักษณะ ยืืน ซ้อนเก หรือ ห่าง เป็นต้น ซึ่ง การจัดฟัน จะเป็นการใช้เครื่องมือทางทันตกกรมจัดฟัน ทำการเคลื่อนที่ฟันไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีทั้งแบบถอดได้ และแบบติดแน่นกับตัวฟัน

นอกจากนี้ การจัดฟันนอกจากจะทำเพื่อความสวยงามแล้ว ยังสามารถแก้ไขลักษณะของการพูดที่ผิดปกติ หรือ การบดเคี้ยวที่ผิดปกติอีกด้วย


ประโยชน์จากการจัดฟัน

- ช่วยให้โอกาสการเกิดฟันผุ การเกิดโรคเหงือกอักเสบ และโรครำมะนาดลดน้อยลง ในกรณีที่มีฟันซ้อนเก หรือฟันห่าง ซึ่งจะทำให้การทำความสะอาดฟัน และช่องปากทำได้ยากมากขึ้น

- ช่วยให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้มีประสิทธิภาพ

- ช่วยให้สามารถพูด และออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

- ทำให้ฟันมีการเรียงตัวอย่างถูกต้อง และสวยงาม เป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี และเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวคุณเองได้อีกด้วย

การจัดฟัน หรือดัดฟันด้วยเครื่องมือติดแน่น โดยทั่วไปตามปกติแล้ว ทันตแพทย์อาจจะมีการเลือกถอนฟันบางซี่ก่อนจัดฟัน หรือ ดัดฟัน เพื่อให้มีช่องว่างที่จะสามารถขยับฟันไปในทิศทางที่เหมาะสม และเข้ากับรูปร่างโครงสร้างของใบหน้ามากที่สุด

ก่อนการจัดฟัน หรือก่อนที่จะทำการติดเครื่องมือจัดฟัน คุณควรที่จะได้รับการตรวจฟันโดยละเอียด

หากมีฟันผุจะต้องทำการอุดฟันให้เรียบร้อย และทำการขูดหินปูนให้สะอาด สุขภาพของเหงือกจะต้องไม่อักเสบ

ถ้ามีฟันคุดก็ควรที่จะถอนฟันคุด หรือผ่าฟันคุดออกก่อน เพราะว่า ถ้าติดเครื่องมือจัดฟัน ไปแล้ว และเกิดมีอาการปวดฟัน ที่มีสาเหตุมาจากฟันคุดในภายหลัง และจำเป็นต้องถอน หรือผ่าเอาฟันคุดออก คุณหมอจะทำได้อย่างยากลำบาก เนื่องจากเครื่องมือจัดฟัน ที่ติดแน่นอยู่กับฟัน จะขัดขวางต่อการทำงานเป็นอย่างมาก

ระหว่างการจัดฟัน หรือ ดัดฟัน
ควรที่จะได้รับการตรวจและทำความสะอาดฟัน โดยการขูดหินปูนและ ขัดฟันเป็นระยะๆ์ อย่างน้อยทุก 6 เดือน

ซึ่งการขูดหินปูนระหว่าง จัดฟัน ด้วยเครื่องมือติดแน่น สามารถทำได้โดยไม่ต้องถอดเครื่องมือออก

คลินิกทันตกรรมราชเทวีสเตชั่น เป็นคลินิกจัดฟัน ที่บริการคุณโดยทีมทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน สามารถโทรนัดปรึกษาได้ฟรี ก่อนตัดสินใจ

 

โปรโมชั่นจัดฟัน

การผ่อนชำระจัดฟัน 30 เดือน

 

คลินิคจัดฟัน-คลินิคดัดฟัน

กลับสู่หน้าหลัก